Sviland Kraftverk

Sviland kraftverk er et vannkraftverk ved Sviland i Sandnes kommune. Kraftverket utnytter et fall fra Skjelbreidtjøma. Produksjonen startet i 1909, og stasjonen ble da kalt «Ljonheim».

Dette var en av de to første kraftverkene som ble bygget i regionen vår.  En ny kraftstasjon var ferdig i 1998 og erstattet den gamle. Det er tre reguleringsmagasin knyttet til kraftverket, Skjelbreidtjøma, Svihusvatn og Seldalsvatn.

Installert effekt er på 2,5 MW og midlere årsproduksjon er på 9 GWh.

Fakta

Ferdig: 1909, erstattet av ny i 1998
Nedbørsfelt: 33 km2
Årsproduksjon: 9 GWh
Fallhøyde: 67 m
Installert effekt: 2,5 MW

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS