Maudal Kraftverk

Maudal kraftverk ligger i dagen ved Maudalsåna i Gjesdal kommune. Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet til Maudal. Produksjonen startet i 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). 50 år senere ble kraftverket delvis modifisert.

Det er installert to Pelton- og to Francis-turbiner. Magasinkapasiteten er på 42,3 GWh

Stasjonen ble opprinnelig bygget med stor overkapasitet, men strømforbruket steg raskt og gjorde at utvidelser ble gjort. Da stasjonen ble bygget var det bare leveranse for 4 millioner kWh, mens det kunne produseres 25 millioner kWh.

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS