Lysebotn Kraftverk

Lysebotn kraftverk ligger i Forsand kommune og ble ferdigstilt i 1953, men utvidet i 2. byggetrinn i 1964. Kraftverket utnytter vannet i Lyse-vassdraget og Årdalsvassdraget. Fallhøyden er 628 meter og magasinkapasiteten er på 839,6 GWh.

Kraftverket ligger inne i fjellet og her er det seks Pelton-turbiner som sørger for en årsproduksjon på 1242 GWh. Lysebotn Kraftverk var det største i Norge da det sto ferdig i 1964. Nedbørsfeltet er på totalt 316 km2, og dekker et like stort område som hele Sandnes kommune. Det er regulert fem vann i forbindelse med utbyggingen de Lyngsvatn er hovedmagasinet. De øvrige magasinene er Nilsebuvatn, Breiava, Strandevatn og Storetjern.

I et gjennomsnittsår leverer kraftverket strøm som tilsvarer forbruket til 80.000 mennesker i hjem og på arbeid. 

Lyse Produksjon skal bygge nytt kraftverk for å erstatte dagens kraftverk i Lysebotn. Det nye kraftverket skal bruke de samme vannmagasinene, men vil produsere 180 GWh mer på grunn av større fallhøyde og mindre tap. Se nettsiden www.lysebotn2.no for mer informasjon.

Fakta: 

Årsproduksjon: 1242 GWh
Fallhøyde: 610 meter
Installert effekt: 210 MW (6 Pelton-turbiner)
Nedbørsfelt: 316 km2
Driftsstart: 1953, utvidet i 1964

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS