Hauskje Kraftverk

Hauskje er et lite kraftverk i Hjelmeland kommune. Det ble ferdigstilt i 1990. Kraftverket har en årsproduksjon på 3,7 GWh og en installert effekt på 0,6 MW.
Valavatn er reguleringsmagasinet til kraftverket.

Fakta 

Ferdig: 1990
Nedbørsfelt: 2,8 km2
Årsproduksjon: 4 GWh
Fallhøyde: 343,8 m
Installert effekt: 0,6 MW

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS