Flørli Kraftverk

Flørli ligger i Forsand kommune inne i fjellet ved Lysefjorden. Det første kraftverket startet produksjon av strøm i 1918. Det ble opprinnelig planlagt for å gi kraft til et smelteverk, men dette ble aldri bygget. Det gamle kraftverket ble erstattet av dagens stasjon i 1999.

Store Flørlivatn er inntaksmagasinet for kraftverket. I tillegg er Hogganvatn, Øvre Flørlivatn og Vassleia tilhørende nedbørsfeltet.

Den gamle stasjonen samt rørgaten ned langs fjellsiden står der fortsatt. Langs rørgaten går det en tretrapp med 4444 trappetrinn samt en kabelbane. Det gamle kraftverket blir i dag brukt til utstillingslokale og kafe.

Fakta: 

Ferdig: 1918, ny kraftstasjon ferdig i 1999. 
Nedbørsfelt: 47 km2
Fallhøyde: 777 m
Årsproduksjon: 290 GWh
Installert effekt: 80 MW

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS