Breiava Kraftverk

Breiava vannkraftverk utnytter fallet mellom to av magasinene for Lysebotn kraftverk, Nilsebuvatn og Breiava. Bortsett fra massene som er tatt ut for tunneler og maskinsal og en 500 meter lang vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen, er anlegget gjennomført uten naturinngrep.

Kraftverket er lokalisert i 700 meters høyde og ligger 25 km nord for Lysebotn i reguleringsanlegget for Lysebotn kraftstasjon.

Fakta: 

Ferdig: August 2006
Produksjon: 55 GWh 
Fallhøyde: 60 meter
Nedbørsfelt: 160 km2
Installert effekt: 14,4 MW

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS