Daladalen

I prosjektet Daladalen er det søkt om å overføre tilsiget fra tre tjern i øvre del av Dalaåna til magasinet Lyngsvatn for å øke produksjon av fornybar energi i Lysebotn kraftverk. Dette vil gi 21 GWh (millioner kWh) ny fornybar energi.

De tre tjernene som berøres av prosjektet er Longatjørna, Hefteholstjørna og Grønakråtjørna. Tjernene ligger vest for Lyngsvatn og de andre magasinene til Lysebotn kraftverk.Illustrasjon som viser Longatjørna med terskel ved utløp

 

Fakta

 

Planområde 4,9 km2
Dam/terskel 3
Vei 0 km
Vanntunneler 3
Årlig produksjon 21 GWh

 

Vi har samlet de viktigste dokumentene som omhandler prosjektet Daladalen på denn siden. Her finner du konsesjonssøknad, rapporter, brev og brosjyre.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS