Sira-Kvina

Lyse er største eier i Sira-Kvina Kraftselskap med en eierandel på 41,1 prosent. Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989. Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.

Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune. Samlet produksjon er  ca. 6 TWh med en installert effekt 1 760 MW.

Les mer om Sira-Kvina Kraftselskap på www.sirakvina.no.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS