Stor produsent av vannkraft

Sandnes og Stavanger fikk elektrisk lys for første gang i 1909. Kraftverkene på Sviland og i Oltedal var de to første som ble satt i drift i 1909. I dag har Lyse 11 heleide vannkraftverk, samt eierandeler i flere kraftverk. Våre største heleide kraftverk ligger i Lysefjorden.

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde. I vår region har vi fra naturens side fått gode forhold for produksjon av vannkraft. Her har vi store magasin der det kan lagres mye vann, for så å bruke det når det er behov for mye strøm. Vi har også høye fjell som gir stor fallhøyde fra magasin til kraftverk, og vi har rikelig med nedbør.
 

Lyse Produksjon har de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i sine kraftverk for å øke ytelsen og levetiden. Det aller største prosjektet framover er nytt kraftverk i Lysebotn som skal stå ferdig i 2018. Du kan lese mer om dette på nettsiden til prosjektet.

Gjennomsnittlig årsproduksjon er på ca 5,7 TWh (milliarder kilowattimer). De heleide vannkraftverkene er: Lysebotn, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava. Deleide kraftverk: Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%) som har to kraftverk.

 

 • Jørpeland Kraft

  Dalen Kraftverk

  Jørpeland Kraft utnytter vannet i Jørpelandsvassdraget. Nedbørsfeltet ligger i Strand og Hjelmeland kommuner. Det er to kraftverk i Jørpelandsvassdraget, Jøssang kraftverk og Dalen kraftverk.

 • Ulla-Førre

  Kvilldal Kraftverk. Foto: Statnett

  Ulla-Førre er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa med totalt installert effekt på 2100 MW. Årlig produksjon er på ca 4,45 TWh. Utbyggingen av anlegget i Suldal foregikk fra 1974 til 1988.

 • Sira-Kvina

  Sira Kvina kraftverk

  Lyse er største eier i Sira-Kvina Kraftselskap med en eierandel på 41,1 prosent. Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS