Klimanøytral biogass

Lyse har et stort gassnett som også kan brukes til å frakte klimanøytral biogass fram til kunder og fyllestasjoner. Vi bidrar alle til denne biogassen siden det er kloakken som brukes som ressurs. IVAR har et sentralrenseanlegg på Mekjarvik der biogass produseres fra slam som blir igjen når kloakk renses.


Her kan du lese mer om produksjonen av biogass ved IVAR sitt anlegg.


IVAR har også besluttet å bygge et anlegg på Grødaland som vil tredoble produksjonen. Samlet biogassmengde vil i 2014 utgjøre ca 70 GWh.

 

 

 

Biogass til drivstoff


Når biogassen brukes som drivstoff fører det igjen til at utslipp av NOx, sot- og støvpartikler fra transportsektoren blir redusert. Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved forbrenning enn hva som er tilfellet ved naturlig nedbrytning. I tillegg reduseres utslipp av NOx, sot- og støvpartikler. Alt i alt: Renere luft, mindre bidrag til drivhuseffekten og mindre støy. Dersom alle bussene i fylket går over til biogass vil det gi en årlig reduksjon av CO2-utslipp på ca 25.000 tonn.

Det finnes et godt utvalg av kjøretøy som kan kjøre på biogass (åpnes i nytt vindu).  Ved Lyse sine stasjoner kan du velge mellom Biogass33 og Biogass100. Lyse forplikter seg til å produsere tilsvarende mengde biogass som den som blir solgt.


Lyse har fyllestasjoner på Åsen i Stavanger, Luravika i Sandnes, Jærhagen på Klepp, Randabergveien 300, Energiveien i Sola og Petroleumsveien 1 på Forus.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS