Beredskap 24/7/365

Lyse har ansvaret for samfunnskritisk infrastruktur som strømnett, fiber og fjernvarme og til dette stilles det svært høye krav til leveringssikkerhet og beredskap. Konsernet har to driftssentraler som driftes 24/7, en for strømnettet og kraftproduksjonen og en for fibernettet.

Strømnettet
Strøm er en kritisk infrastruktur. Forsvinner strømmen, så forsvinner også mye annet som mobiltjenester, banktjenester, varehandel osv. Det er derfor av stor betydning av strømnettet er bygget og driftet slik at leveransen er god og stabil.  

Lyse Elnett har få strømbrudd som varer mer enn 1 time. Oppetiden i strømnettet ligger på over 99 prosent i normalår. Likevel er det viktig å ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett når på døgnet de oppstår.

Lyse har en stor vaktstyrke som rykker ut for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig hvis feil oppstår. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet. Den uken ansatte har vakt, så har de med bilen overalt og er klar til utrykning. 

Fjernstyrer kraftverk
Ved driftssentralen overvåkes ikke bare strømnettet med tilhørende anlegg, men også fjernvarmenettet og gassnettet Lyse har. I tillegg styres og overvåkes kraftverkene fra driftssentralen.
Mange av kraftverkene ligger inne i fjellet, hvor det stilles ekstra strenge krav til sikkerhet og beredskap. Lyse Produksjon, som eier kraftverkene, har egen beredskapsorganisasjon for å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.

Fibernettet
Altibox har en egen driftssentral som overvåker hele det nasjonale fibernettet. Driftssentralen er døgnbemannet hele året rundt. Gjennom partnerskapet har Altibox lokalt personell som rykker ut ved fiberbrudd på partnernes fibernett.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS