Daladalen

I prosjektet Daladalen er det søkt om å overføre tilsiget fra tre tjern i øvre del av Dalaåna til magasinet Lyngsvatn for å øke produksjon av fornybar energi i Lysebotn kraftverk. Dette vil gi 21 GWh (millioner kWh) ny fornybar energi.

De tre tjernene som berøres av prosjektet er Longatjørna, Hefteholstjørna og Grønakråtjørna. Tjernene ligger vest for Lyngsvatn og de andre magasinene til Lysebotn kraftverk.Illustrasjon som viser Longatjørna med terskel ved utløp

 

Fakta

 

Planområde 4,9 km2
Dam/terskel 3
Vei 0 km
Vanntunneler 3
Årlig produksjon 21 GWh

 

De tre tjernene som berøres av prosjektet er Longatjørna, Hefteholstjørna og Grønakråtjørna. Tjernene ligger vest for Lyngsvatn og de andre magasinene til Lysebotn kraftverk. Det er planlagt lave betongdammer på 0,5 m, 1m og 3 m i de naturlige utløpene til de tre tjernene.

Med unntak av flomhendelser vil vannstanden ligge på nivå med disse inntakstersklene. Det vil ikke være noen aktiv styring av vannstanden slik det er i større kraftmagasin, men en flomdemping der vannet varierer naturlig innenfor angitt reguleringshøyde i flomsituasjoner.

Det blir boret en 450 meter lang vanntunnel for å overføre tilsiget fra Longatjørna til Hefteholstjørna. Deretter blir det delvis boret og delvis sprengt tunnel på 2050 meter fra Hefteholstjørna til Lyngsvatn. I tillegg blir det sprengt en 1050 meter lang tunnel fra Grønakråtjørna til Lyngsvatn.

Det er ikke behov for ytterligere infrastruktur eller tekniske installasjoner for overføringen. Prosjektet blir bygget uten vei.

Det er utført konsekvensutredninger for overføringen innen fagtemaene hydrologi, fisk, naturmiljø, kulturminner, landskap, friluftsliv, samfunn og naturressurser. Den samlede konsekvensen av tiltaket er i følge utførte konsekvensutredninger ubetydelig til liten negativ.

Det er beregnet at prosjektet vil koste 87,3 millioner kroner.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS