Lyse Neo AS

Lyse Neo har ansvar for utvikling av de nye energiløsningene og produktene gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling og gass som drivstoff (CNG).

Lyse Neo skal bidra til effektiv og lønnsom utnyttelse av regionens energiressurser. Selskapet skal være et sterkt miljø for analyse, planlegging og utvikling.

Administrerende direktør Lyse Neo AS, Audun Aspelund

Audun Aspelund

Administrerende direktør i Lyse Neo AS
T: +47 52 97 91 89
M: +47 475 09 189

Styret

Styreleder

Styremedlemmer

  • Asbjørn Høivik (nestleder)
  • Kjell Øyvind Pedersen
  • Jan Troøyen
  • Gyrid Holmen
  • Sindre Tjøstheim

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS