Fjernvarme-grøft under arbeid i Oalsgaten, Sandnes
Foto: Lyse, Kristofer Ringe

Fjernvarme og kjøling

Det er etablert et godt system for avfallshåndtering i regionen med ordninger for gjenbruk og materialgjenvinning. Den resten som ikke kan gjenvinnes, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann. Dette vannet er en viktig del av regionens energiforsyning.

Det varme vannet fra avfallsforbrenningen blir distribuert i Lyse Neos fjernvarmenett, og gjør det mulig å levere klimanøytral fjernvarme til kommunale bygg, næringsbygg og boliger. Nettet som i utgangspunktet dekket Forusområdet er siden utvidet til Jåttåvågen og Sandnes, og er på full fart mot Urban Sjøfront i Stavanger. Disse utbyggingene gjør at vi utnytter varmen fra avfallsforbrenningen enda bedre.
 
Regionen trenger også kjøling. På tilsvarende måte som ved fjernvarme, leverer Lyse Neo kaldt vann til komfort- og datakjøling. Større og større del av denne kjølingen er såkalt frikjøling. Det er kaldt vann som blir hentet 100 meter under overflaten i fjorden og distribuert i rørnett. Det mest fantastiske med dette er at det kreves minimalt med energi for å levere kaldt vann til kjøleanlegg. Energien som leveres til kjøling er faktisk 30 ganger den energien som brukes til å distribuere det kalde vannet.
 
Vi har bygget ut distribusjonsnettet vårt i såkalte akser. Disse er vist på kartet.
Klikk på linkene under for å lese mer om hver av dem, og hvilke prosjekter vi jobber med nå.
 
Sandnes (SAX) – Link kommer
Stavanger (STAX) – Link kommer

Fakta Ullax

Solliveien og Markveien, Hinna

Mulig akseutbygging: ULLAX (Ullandhaug)
Lyse skal forsyne fremtidige kunder på Ullandhaug med miljøvennlig fjernvarme og –kjøling. Dette gjøres ved å bygge ut en såkalt akse fra Jåttåvågen til Ullandhaug. Aksen har fått navnet ULLAX. Fjernvame forsynes fra avfallsforbrenningen på Bærheim via distribusjonsnettet på Forus, men kjøling forsynes fra en frikjølekum som skal bygges i Jåttåvågen. Denne henter sjøvann fra Gandsfjorden. Arbeidet starter i 2018 og pågår til 2020.

 • Kart over Sollieveien - Markveien, HinnaHva: Fjernvarme og -kjøling
 • Når: Januar 2019 – mai 2020 *
   
 • Hvorfor:
  • Lyse Neo tilrettelegger for mulig fremtidig leveranse til Ullandhaugsområdet.
  • Prosjektet i Solliveien og Markveien er en fellesføring mellom Stavanger kommune, Lyse Elnett og Lyse Neo. Gjennom dette samarbeidet slår man «tre fluer i en smekk»; Vann- og avløpsledninger samt strømkabler byttes ut, og fjernvarme- og kjølerør legges. På denne måten minimeres anleggstiden, og belastningen for beboerne reduseres.
 • Annen info:
  • Stavanger kommune er byggherre, og vil ivareta alle myndighetskrav, søknadsprosesser, etc. Mer informasjon om prosjektet finnes på deres infoside.
  • Lyse Neos del av grøftearbeidet pågår fra gravestart i januar 2019 til mai 2020. Prosjektleder i Lyse Neo er Marlein Undheim, og prosjektleder i Lyse Elnett er Trond Skaustein.
  • *) Etter at alle ledninger/rør er lagt, vil Stavanger kommune reetablere veien innen oktober 2020. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS