Forretningsområder

Lyse har tre forretningsområder; energi, infrastruktur og telekommunikasjon.

Lyse er i en region full av fornybar energi som vi vet å verdsette. For oss er det viktig å utnytte lokale energiressurser på best mulig måte. Lyse skal ligge i forkant av utviklingen innen nye energiformer.

 • Vannkraft

  Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde. I vår region har vi fra naturens side fått gode forhold for produksjon av vannkraft. I over 100 år har Lyse produsert kraft fra fjellene i Sør-Rogaland.

  Lyse har i dag 11 heleide kraftverk, samt eierandeler i Sira-Kvina, Ulla-Førre og Jørpeland Kraft. Vi er den 6. største vannkraftprodusenten i Norge målt i produksjonsvolum..

  Les mer

  Vannkraft er vår mest miljøvennlige og fornybare energikilde.
 • Fjernvarme


  Fjernvarme er varmt vann som distribueres gjennom isolerte rør til næringsbygg og boliger. Fjernvarmenettet til Lyse kan bruke ulike energikilder som spillvarme fra søppelforbrenning, bioenergi, gass, varmepumpe eller elektrisitet.

  Fjernvarme brukes for det meste til oppvarming samt tappevann. Lyse er medeier i Bærheim Varmesentral, søppelforbrenningsanlegg på Forus. Her utnyttes en verdifull ressurs som finnes i regionen til produksjon av fjernvarme og strøm. 

  Les mer

  Fjernvarme er varmt vann som føres i rør og kan brukes til blant annet oppvarming av bygg.
 • Biogass


  Tenk at kloakk kan bli til verdifull energi. Takket være Lyse sitt gassnett  kan energiressursen biogass enkelt brukes i regionen til alt fra drivstoff til oppvarming og industriprosesser.

  Rogaland har landets beste forutsetninger for lokal biogassproduksjon gjennom den store husdyrbestanden vi har her. Samlet har Sør-Rogaland råstoff til å produsere biogass tilsvarende dagens bruk av naturgass. 

  Les mer.

  Lyse har flere fyllestasjoner for biogass i regionen.
 • Naturgass


  Naturgass er en sikker og rimelig energikilde som gir effektiv energiutnyttelse. Gass er en bra løsning for energikrevende industri med produksjonsutstyr, drivhus og prosesser som krever høy temperatur.

  Lyse har bygget et gassnett som strekker seg fra Rennesøy i nord til Hå i sør. Det fine med gassnettet er at vi kan benytte det samme nettet for å distribuere biogass produsert av matavfall og kloakkslam.

  Les mer

  Lyse har et stor gassnett i regionen som frakter gass fram til kundene.
 • Kjøling

  Lyse har funnet en skatt som ligger på 100 meters dyp i Gandsfjorden. Nemlig kaldt vann året rundt. Dette er den mest miljøvennlige og energieffektive kjølingen vi kan tilby.

  Kaldt vann pumpes opp til en energisentral på land for deretter å distribueres gjennom vårt kjølenett til næringslivet i Sør-Rogaland. 

  Les mer

  is
 • Vindkraft


  Lyse har eierinteresser i tre av vindparkene i Bjerkreim som fikk konsesjon sommeren 2012. Totalt tilsvarer dette 110 MW installert effekt eller en årlig produksjon på ca 0,4 TWh (400 GWh). Utbyggingskostnadene for disse eierandelene er beregnet til mellom 1,2 og 1,4 milliarder kroner.

  Prosjektene i Bjerkreim har gode vindressurser og forholdsvis enkel nett-tilknytning. Disse egenskapene er viktig for å få lønnsomhet i utbyggingsprosjekter innen vindkraft med de forventede prisene på elsertifikater og strøm. 

  Les mer

  Vindkraft
 • LNG

   

  Ikke alle regioner har tilgang til gass gjennom et rørnett slik vi har i Rogaland. Distribusjon av LNG gjør naturgass tilgjengelig for større industrielle kunder som er etablert utenfor eksisterende gassmarkeder.

  LNG-anlegget i Risavika er ett av Europas mest moderne anlegg. Her produseres det LNG tilsvarende energibehovet for to byer på størrelse med Stavanger.

  Les mer

  LNG

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse Energi