Selger 19 prosent av aksjene i Skangas

Lyse AS har i dag, 22. juni 2017, inngått en avtale med Gasum OY om salg av 19 prosent av aksjene i Skangas AS.

Etter nedslaget eier Gasum OY 70 prosent av aksjene i Skangas AS og Lyse as 30 prosent av aksjene. Nedsalget følger Lyses strategi om å redusere konsernets engasjement innenfor forretningsområdet LNG.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS