Regjeringen ønsker et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og har invitert Lyses konserndirektør Toril Nag med i styringsgruppen til Digital21.
Regjeringen ønsker et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og har invitert Lyses konserndirektør Toril Nag med i styringsgruppen til Digital21. Bilde av Toril Nag i diskusjon med kolleger.

Lyse bidrar i Digital21

Regjeringen ønsker et raskt digitaliseringsløft i næringslivet, og har invitert Lyses konserndirektør Toril Nag med i styringsgruppen til Digital21.

Denne nasjonale storsatsningen skal bidra til økt digitalisering i næringslivet, og gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan utnytte de nye digitale mulighetene på tvers av alle bransjer.
- Norske næringslivsledere bruker for lite tid på å diskutere teknologi. Derfor gjør vi klokt i å samle kompetanse på kryss av bransjer og samarbeide der det er mulig. På den måten kan vi bli bedre rustet til å takle den raske digitale utviklingen, og sammen håndtere både mulighetene og truslene som følger med, sier konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

Nag er et av medlemmene i den regjeringsutnevnte styringsgruppen til Digital21. Den er bredt sammensatt med 13 representanter fra næringsliv og kompetansemiljøer over hele landet, og skal jobbe for at sentrale aktører, interessegrupper og kunnskapsmiljøer gir innspill til digitaliseringsarbeidet. 
- Dette er veldig kompetente folk som tilsammen dekker et bredt spekter av næringslivet, fra gründermiljøer og tungindustri til tjenestesektoren, sier næringsminister Monica Mæland.

Styringsgruppen får støtte av et sekretariat i arbeidet med strategien. Sekretariatet er lagt til det nye Digital Norway Toppindustrisenteret AS, som Lyse er medeier i.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS