bildekarusell arkitektkonkurranse

  • Vinnerutkastet har potensiale til å bli et miljømessig foregangsbygg med svært høy miljøklassifisering.
  • Tre foreslås som byggemateriale, både i bærende konstruksjoner og i dekke og tak.
  • Vinnerutkastet har potensiale til å bli et miljømessig foregangsbygg med svært høy miljøklassifisering.
  • Tre foreslås som byggemateriale, både i bærende konstruksjoner og i dekke og tak.

LPO vant arkitektkonkurranse

Et miljøbygg med høye ambisjoner vant arkitektkonkurransen om utvidelse av Lyses kontorer på Mariero i Stavanger. Vinner av konkurransen ble arkitektfirmaet LPO.

− Vinnerutkastet viser at det er mulig å etablere 500 nye kontorarbeidsplasser med fleksible utnyttelsesmuligheter i et innovativt og bærekraftig nybygg, sier Lyses konsernsjef Eimund Nygaard, som også var juryleder.

Vinnerutkastet fra LPO blir i høst en del av grunnlaget for Lyses vurdering av framtidig lokalisering og utnyttelse av administrasjonslokalene.  I vår region har Lyse kontorlokaler på Mariero i Stavanger, på Tronsholen i Sandnes og på Jørpeland i Strand kommune.

Muligheter for teknologicampus
− Lyse, som totalt sysselsetter omkring 1300 medarbeidere, har fortsatt vekstambisjoner. Med utgangspunkt i våre fortrinn ønsker konsernet å bidra til å utvikle nye arbeidsplasser i regionen. Ny innretning av kontorene våre kan i den forbindelse gi grunnlag for å samarbeide med andre virksomheter og oppstartmiljøer – for eksempel i en teknologicampus der vi kan tilby lokaler for andre som vil delta i utviklingsprosjekter, sier Nygaard.

Med utgangspunkt i våre fortrinn ønsker konsernet å bidra til å utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

Lyse vil det neste halvåret skissere en hovedplan som kan angi retning for framtidig lokalisering og utnyttelse av konsernets eiendommer. Utgangspunktet vil være de strategiske utviklingsbehovene innen både energi, tele og infrastruktur.

Når det gjelder vinnerutkastet fra LPO, som gjelder Mariero, sier juryen at det gir mulighet for å innrede nye, attraktive arbeidsplasser. Den interne kommunikasjonen mellom nytt og eksisterende bygg, løses på en god måte. Samtidig er bygningsmassen åpen og inviterende overfor omgivelsene.  

Tre foreslås som byggemateriale, både i bærende konstruksjoner og i dekke og tak. Vinnerutkastet har potensiale til å bli et miljømessig foregangsbygg med svært høy miljøklassifisering.  

LPO er et anerkjent arkitektkontor med base i Oslo og med omkring 60 ansatte.  LPO er norsk samarbeidspartner for bygging av det nye Munchmuséet, og var blant seks inviterte arkitektfirma som nylig leverte forslag til utforming av Regjeringskvartalet.

Arkitektkonkurranse

Konsernsjef Eimund Nygaard ledet juryen. Sivilarkitektene Cathrine Vigander og Rune Grov samt sivilingeniør Jon Aarrestad var eksterne medlemmer, mens konserndirektørene Grethe Høiland og Ove Jølbo samt eiendomssjef Odd Hedemand var interne medlemmer.  Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) ved Per Rygh var sekretariat for konkurransen.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS