Kunnskap for fremtiden

Lyse deltok på Kunnskapsdagene som ble arrangert forrige uke, der videregående elever fikk innsikt fra flere firma på hvordan realfagskompetanse kan brukes i arbeidslivet.

På standen til Lyse møtte elevene fagfolk både innen kraft, nett og teknologi og gitt en innføring i hvordan disse fagfeltene i stor grad har innvirkning på hverandre.

- Definerte virksomhetsområder i Lyse de neste årene er blant annet regulerbar vannkraft og vi har derfor behov for kompetanse både innen el, teknologi og miljø. I Lyse tar vi teknologi i bruk på stadig nye områder, og det er viktig at vi får formidlet dette til elever som nå er i støpeskjeen for valg av videre utdanning, sier Janne Gunn Helle, avdelingsleder for vassdrag i Lyse Produksjon.

Elevene fikk se video om hvor strømmen kommer fra, drone som blant annet brukes til å befare linjer, samt at de fkk se og holde en strømkabel. Elevene fikk også prøve VR-briller og dermed muligheten til "å gå inn i" Lyses demoleilighet på Mariero - en ny leilighet spekket med ny teknologi og smarte hjem-løsninger. 

- Mange av elevene var imponert over VR-teknologien og fasinert over hva dette kan brukes til i bedriftssammenheng. Vi hadde også stor verdi av å ha med oss to unge nyutdannede sivilingeniører som kunne fortelle om sitt studieforløp og formidle til elevene at det nødvendigvis ikke alltid er slik at man vet hva man skal bli og velger riktig vei fra starten. Det tror jeg var beroligende for mange av elevene, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Schiager.

Treffende arrangement
Under Kunnskapsdagene fikk elevene bred innsikt fra flere firma på hvordan realfagskompetanse kan brukes i arbeidslivet, og det ble fokusert på fagretninger hvor næringslivet trenger kvalifisert arbeidskraft. Tryllekunstner Kevin Lunde var også der og hadde show der han viste realfag gjennom tryllekunst.

Arrangementet er et samarbeid mellom FORCE, Rogaland Fylkeskommune og Vitenfabrikken. Tilstede av bedrifter var blant annet Omron, Statoil, Engie, IVAR, Norconsult, Robot Norge, LYSE, CGI, Medpalett/Evonik, Noroff, Stavanger Kommune, Kruse Smith, Schlumberger, Centriga, Capgemini, Cargill og Subsea 7.

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS