Beredskap 24/7/365

Lyse-konsernet har ansvaret for samfunnskritisk infrastruktur som for eksempel strømnettet. Det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet og beredskap. Konsernet har fire driftssentraler som driftes 24/7, en for strømnettet og kraftproduksjonen, en for LNG-anlegget, en for alarmsentralen og en for fibernettet.

Strømnettet
Hovedprinsippet for strømforsyningen er at den skal kunne opprettholdes selv om det oppstår feil på en linje eller kabel. 

Lyse Elnett er blant nettselskapene i landet som har få strømbrudd som varer noe tid. Oppetiden i strømnettet ligger på rundt 99,994 prosent i normalår. Likevel er det viktig å ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett når på døgnet de oppstår.

Lyse har en stor vaktstyrke på nær 80 ansatte som rykker ut for å gi kunder strømmen tilbake så raskt som mulig hvis feil oppstår. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet. Den uken ansatte har vakt, så har de med bilen overalt og er klar til utrykning. De kan for eksempel ikke reise langt bort på besøk hos noen i vaktuken.

Fjernstyrer kraftverk
Ved driftssentralen overvåkes ikke bare strømnettet med tilhørende anlegg, men også fjernvarmenettet og gassnettet Lyse har. I tillegg styres og overvåkes kraftverkene fra driftssentralen.
Mange av kraftverkene ligger inne i fjellet, hvor det stilles ekstra strenge krav til sikkerhet og beredskap. Lyse Produksjon, som eier kraftverkene, har egen beredskapsorganisasjon for å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.

Fibernettet
Altibox har en egen driftssentral som overvåker hele det nasjonale fibernettet. Driftssentralen er døgnbemannet hele året rundt. Gjennom partnerskapet har Altibox lokalt personell som rykker ut ved fiberbrudd på partnernes fibernett.

LNG-anlegget
Skangas har en egen driftssentral på LNG-anlegget i Risavika. Sentralen overvåker hele prosessen på anlegget og er døgnbemannet. Les mer om beredskap og sikkerhet ved anlegget på nettsiden til LNG-anlegget. 

Alarmsentral
Fra alarmstasjonen til NorAlarm overvåkes alle alarmer som er koblet opp mot vårt operative senter. Vi har også et samarbeid med brannvesenet om direkte overføring av brannalarmer fra privat bolig til brannvesenets 110 sentral.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS